Football.com - everything football

Fixtures Women's World Cup

Matches

20 Jun 2015, Sat
A2 A2 C2 C2 info
B1 B1 A/C/D3 A/C/D3 info
21 Jun 2015, Sun
E1 E1 D2 D2 info
A1 A1 C/D/E3 C/D/E3 info
F1 F1 E2 E2 info
22 Jun 2015, Mon
D1 D1 B/E/F3 B/E/F3 info
B2 B2 F2 F2 info
23 Jun 2015, Tue
C1 C1 A/B/F3 A/B/F3 info
26 Jun 2015, Fri
B1 - A/C/D3 B1 - A/C/D3 F1 - E2 F1 - E2 info
A2 - C2 A2 - C2 D1 - B/E/F3 D1 - B/E/F3 info
27 Jun 2015, Sat
B2 - F2 B2 - F2 A1 - C/D/E3 A1 - C/D/E3 info
E1 - D2 E1 - D2 C1 - A/B/F3 C1 - A/B/F3 info
30 Jun 2015, Tue
A2/C2 - D1/BEF3 A2/C2 - D1/BEF3 B1/ACD3 - F1/E2 B1/ACD3 - F1/E2 info
1 Jul 2015, Wed
E1/D2 - C1/ABF3 E1/D2 - C1/ABF3 B2/F2 - A1/CDE3 B2/F2 - A1/CDE3 info
4 Jul 2015, Sat
Loser Semi-final 1 Loser Semi-final 1 Loser Semi-final 2 Loser Semi-final 2 info
5 Jul 2015, Sun
Winner Semi-final 1 Winner Semi-final 1 Winner Semi-final 2 Winner Semi-final 2 info