Byaroza 2010

Location
Bereza (Byaroza), Belarus

Byaroza 2010