Dalian Yifang

Transfers

Year
Loading ...
Transfer In

Transfer Out

Players Released
Wu Yuyin

Qu Xiaohui
Loading ...