Enerhiya Nova Kakhovka

Founded In
1952
Location
Nova Kakhovka, Ukraine

Enerhiya Nova Kakhovka