Etoile Filante

Location
Ouagadougou, Burkina Faso

Etoile Filante