Giacomense Prim.

Location
Masi San Giacomo, Italy

Giacomense Prim.