Hirofumi Yoshitake

Position
Coach

Hirofumi Yoshitake

Japan
Japan U17