Kristina Stolpovskaya

Position
Defender

Kristina Stolpovskaya