Krymteplitsia

Founded In
1999
Location
Molodizhne, Ukraine

Krymteplitsia

Mikhail Sachko
Coach