Al Nasar

FULL TIME
1 - 3

Al Kuwait

Al Nasar

Al Kuwait

Venue Ali Al-Salem Al-Sabah Stadium, Al Farwaniyah (Ardiyah)
Attendance 10000. Game Week 6
Rogerinho
1 - 3
82'
A. Kandari
1 - 2
39'
A. Kandari
1 - 1
32'
A. Meshelah
1 - 0
9'