Al Nasar

FULL TIME
1 - 0

Kazma

Al Nasar

Kazma

Venue Ali Al-Salem Al-Sabah Stadium, Al Farwaniyah (Ardiyah)
Attendance 10000. Game Week 10
F. Al Adwani
1 - 0
60'
Asia
Kuwait