Nadezhda

Location
Mahilyou (Mogilev), Belarus

Nadezhda