Nyva Vinnytsya

Founded In
1958
Location
Vinnytsya, Ukraine

Nyva Vinnytsya