Salyut-SDYuSshor-14

Founded In
1965
Location
Saratov, Russia

Salyut-SDYuSshor-14