Sangiustese

Location
Monte S.Giusto, Italy

Sangiustese