Thagafi Tulkarem

Location
Palestine

Thagafi Tulkarem