Vitosha Bistritsa

Location
Bistritsa (Bistrica), Bulgaria

Vitosha Bistritsa