Volga Ulyanovsk II

Founded In
1947
Location
Ulyanovsk, Russia

Volga Ulyanovsk II