Zhytlobud-1

Location
Kharkiv, Ukraine

Zhytlobud-1